หลวงพ่อขาว ม.3 ต.คลองน้อย หลวงพ่อขาว วัดหลวงพ่อขาว อำเภอบ้านแพรก บ้านแพรก ฉายานามมงกุฏแห่งพระนครศรีอยุธยา เป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดอยู่ส่วนบนใน 16 อำเภอ เปรียบเสมือนมงกุฏที่คอบศรีษะสาวงามแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสง่างามด้วยธรรมชาติ ลุ่มแม่น้ำลพบุรีตอนล่าง มีความเจริญรุ่งเรืองและอาณาเขตใกล้เคียง ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานับร้อยปีงานไหว้วัดหลวงพ่อขาว หรือวัดนครโปรดสัตว์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมเป็นโคกวัดร้าง มีแนวอิฐก่อ และซากพระพุทธรูปที่ชำรุดหักพังมากมาย อยู่ริมคลองน้อย ซึ่งเป็นคลองลัดไปยังจังหวัดลพบุรี สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คงถูกทิ้งร้างคราวเสียกรุงครั้งหลัง มาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ประชาชนร่วมกันสร้างวัดขึ้นใหม่

     ประวัติความเป็นมาก่อนที่จะสร้างวัดหลวงพ่อขาว มีเรื่องเล่าว่า โคกวัดร้างแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงในฤดูน้ำหลาก เพราะเป็นโคกสูง พอน้ำท่วมชาวบ้านจะนำฝูงวัวควายมาเลี้ยงบนโคกแห่งนี้ คราวหนึ่งเกิดมีควายตาย เจ๊กซุนชำแหละเนื้องควายแต่มีดไม่คม จึงเอามีดกรีดกับหินทรายซึ่งเป็นส่วนเข่าของพระพุทธ ปรากฏว่าชำแหละควายยังไม่ทันเสร็จเจ๊กซุนก็เกิดปวดหัวเข่าอย่างรุนแรงหัวเข่าบวมมากขึ้นเรื่อย ๆ ทายาอะไรก็ไม่หาย คนเฒ่าคนแก่บอกให้บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่โคกวัดร้างถ้าหายจากปวดและบวม จะจ้างช่างมาปั้นต่อเป็นองค์พระ วันรุ่งขึ้นที่เจ็บปวดก็หายราวปาฏิหาริย์ เจ๊กซุนจึงจ้างช่างมาต่อชิ้นส่วนพระพุทธรูป เป็นพระปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทางด้วยปูนสีขาว ชาวบ้านจึงเรียกว่า หลวงพ่อขาว เป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอบ้านแพรก และอาณาเขตใกล้เคียง มีการสร้างเสมาสนะ โบสถ์ กุฎิ ศาลาการเปรียญ จนเป็นชื่อวัดหลวงพ่อขาว ตามนามพระพุทธรูป ทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 และวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 จะมีงานไหว้วัดปิดทองไหว้พระวัดหลวงพ่อขาวเป็นประจำทุกปี เป็นงานใหญ่ที่สนุกสนาน ประชาชนจะหลั่งไหลกันมานมัสการอย่างไม่ขาดสาย จากทั่วสารทิศ อำเภอต่าง ๆ จังหวัดใกล้เคียง ในงานมีแม่ค้าพ่อค้านำสินค้าจากอ่างทองลพบุรี และสระบุรี แม่ค้าพื้นบ้านนำสินค้าพื้นบ้านมาวางขายอย่างมากมาย วัดหลวงพ่อขาวปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนครโปรดสัตว์ เพราะหลวงพ่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอบ้านแพรก