<<<หลวงพ่อเขียว     หลวงพ่อขาว     หลวงพ่อเภาคู่บ้าน    พัดสานคู่เมือง     พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง   รุ่งเรืองเกษตรกรรม    เลิศล้ำหัตถศิลป์   แผ่นดินถิ่นลิเก>>>  
  ข้อมูลอำเภอ
  แผนที่อำเภอ
   ประวัติ สนง.
  อัตรากำลัง
  ศูนย์บริการฯ
  ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ผลิตภัณฑ์OTOP 
  องค์ความรู้ KM
  สถาบันเกษตรกร
  รายงานต่างฯ
  อาสาสมัครยุวฯ
  วิชาการเกษตร
  บทความดีดี
   กิจกรรม 5 ส.
  ข่าวส่งเสริมการเกษตร
  การผลิตพืชรายเดือน ปี 55
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
 เกษตรหมู่บ้าน
 รายงานผลฟื้นฟูอาชีพ 50
 รายงานผลศูนย์เรียนรู้ 50
แผนพัฒนาการเกษตร (ปี 56-58)
 
เว็บไซต์อำเภอ
เกษตรจังหวัดพระนครฯ
เกษตรอำเภอพระนครฯ
เกษตรอำเภอบางปะหัน
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
เกษตรอำเภอนครหลวง
เกษตรอำเภอบางปะอิน
เกษตรอำเภอบางบาล
เกษตรอำเภอบางซ้าย
เกษตรอำเภอมหาราช
เกษตรอำเภออุทัย
เกษตรอำเภอวังน้อย
 เกษตรอำเภอท่าเรือ
 เกษตรอำเภอภาชี
เกษตรอำเภอบางไทร
 เกษตรอำเภอผักไห่
เกษตรอำเภอเสนา
  เว็บไซต์ใน อ.บ้านแพรก
    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
   กศน.บ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก
  เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

 

 

 

 

 

  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก แจ้งเกษตกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 นาปี รับใบรับรองได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ได้ตั้งแต่วันท 21 กุมภาพันธ์ 2557

  จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าไทย”   จาก ผู้ใช้ทั่วไป  

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล ประจำเดือน มีนาคม 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก แจ้งวิสาหกิจชุมชนฯ ในอำเภอบ้านแพรก เพื่อจะทำการประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก จะดำเนินการต่อใบอนุญาตวิสาหกิจชุมชน ในปี 2557 ช่วงเดือนมกราคม นี้ ทางสำนักงานฯ จึงขอเชิญกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอบ้านแพรก ต่อใบอนุญาตภายในกำหนด

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก จะทำพิธีทำบุญสำนักงานฯ ประจำปี 2557 พิธีสงฆ์ จะเริ่มช่วงเช้า ของวันที่ 4 มีนาคม 2557 นี้ จึงขอเรียนเชิญข้าราชการหน่วยงานต่างๆ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และผู้ที่เคารพนับถือร่วมงานบุญในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

 

หลวงพ่อเขียว
หมู่ 2 ต.สำพะเนียง เดิมชื่อวัดข้าวเขียว
หลวงพ่อขาว
หมู่ 2 ต.คลองน้อยฉายานามมงกุฏแห่งพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อเภา
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
พัดสาน
หัตถกรรมเลื่องชื่อของชาวอำเภอบ้านแพรก ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
 
   
  ภาพกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  

          การประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดประจำอำเภอ   ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

    
 

ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน   กิจกรรมส่งเสริมและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

   

   
 

นายปรีชา สงนพรัตน

 เกษตรอำเภอบ้านแพรก

รักตะวัน
รักบ้านเกิด
ชนบทเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย
พืชสมุนไพร
เกษตรออนไลน
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชเศรษฐกิจไทย
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดไทย
เว็บไซต์หน่วยงานภายกรม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
วิสาหกิจชุมชน
รมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระบบข้อมูลศูนย์บริการฯ
 ระบบใบรับรองเงินเดือน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3   ช่อง 5    ช่อง 7    ช่อง 9    ช่อง 11
หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ   เดลินิวส์    มติชน    ข่าวสด    คมชัดลึก       ประชาชาติธุรกิจ        ไทยโพสต์     เดอเนชั่น ผู้จัดการ   บางกอกโพสต์    กรุงเทพธุรกิจ    ฐานเศรษฐกิจ    แนวหน้า        สยามธุรกิจ  สยามกีฬา
   

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
370 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
E-Mail : banphraek_16@hotmail.com
Webmaster : นางสุรีพร มานะวุฑฒ์   เจ้าพนักงานธุรการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2557