/
<<<หลวงพ่อเขียว     หลวงพ่อขาว     หลวงพ่อเภาคู่บ้าน    พัดสานคู่เมือง     พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง   รุ่งเรืองเกษตรกรรม    เลิศล้ำหัตถศิลป์   แผ่นดินถิ่นลิเก>>>  
  ข้อมูลอำเภอ
  แผนที่อำเภอ
   ประวัติ สนง.
  อัตรากำลัง
  ศูนย์บริการฯ
  ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ผลิตภัณฑ์OTOP 
  องค์ความรู้ KM
  สถาบันเกษตรกร
  รายงานต่างฯ
  อาสาสมัครยุวฯ
  วิชาการเกษตร
  บทความดีดี
   กิจกรรม 5 ส.
  ข่าวส่งเสริมการเกษตร
  การผลิตพืชรายเดือน ปี 58
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
 เกษตรหมู่บ้าน
  คู่มือสำหรับประชาชน
 รายงานผลศูนย์เรียนรู้
แผนพัฒนาการเกษตร (ปี 58-60)
 
เว็บไซต์อำเภอ
เกษตรจังหวัดพระนครฯ
เกษตรอำเภอพระนครฯ
เกษตรอำเภอบางปะหัน
เกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
เกษตรอำเภอนครหลวง
เกษตรอำเภอบางปะอิน
เกษตรอำเภอบางบาล
เกษตรอำเภอบางซ้าย
เกษตรอำเภอมหาราช
เกษตรอำเภออุทัย
เกษตรอำเภอวังน้อย
 เกษตรอำเภอท่าเรือ
 เกษตรอำเภอภาชี
เกษตรอำเภอบางไทร
 เกษตรอำเภอผักไห่
เกษตรอำเภอเสนา
  เว็บไซต์ใน อ.บ้านแพรก
    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
   กศน.บ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก
  เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด

 

 

  สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ประชาสัมพันธ์เกษตกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2558 ชลอการปลูกช่วงฤดูการผลิตนี้

  จดหมายข่าวสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  ภูมิปัญญาผ้าขาวม้าไทย”   จาก ผู้ใช้ทั่วไป  

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การระบาดของโรคใบจุดสีน้ำตาล ปี 2558

VDO งาน field day วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ วัดไก่เตี้ย ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ขอประชาสัมพันธ์การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 2558 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ในวัน เวลา ราชการ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

powerpoint : แผ่นพับ : VDO ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

เส้นทางสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP) 8 ข้อ

หลวงพ่อเขียว
หมู่ 2 ต.สำพะเนียง เดิมชื่อวัดข้าวเขียว
หลวงพ่อขาว
หมู่ 2 ต.คลองน้อยฉายานามมงกุฏแห่งพระนครศรีอยุธยา
หลวงพ่อเภา
หมู่ 4 ต.บ้านแพรก
พัดสาน
หัตถกรรมเลื่องชื่อของชาวอำเภอบ้านแพรก ที่สืบทอดมาแต่โบราณ
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
 
   
  ภาพกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก

  

         การฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพาะถั่วงอก ภายใต้โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก

 

  

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก จัดประชุมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2558 จัด ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

 

่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท และสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 เรื่อง การทำปุ๋ยหมัก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแพรก

 

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก จัดอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฎาน และแจกก้อนเชื้อเห็แก่เกษตรกรในอำเภอบ้านแพรก ในโครงการพัฒนาผลผลิตเกษตรให้ได้มาตรฐานปลอดภัย ปี 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

 

   
 

นายปรีชา สงนพรัตน

 เกษตรอำเภอบ้านแพรก

รักตะวัน
รักบ้านเกิด
ชนบทเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย
พืชสมุนไพร
เกษตรออนไลน
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชเศรษฐกิจไทย
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดไทย
เว็บไซต์หน่วยงานภายกรม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
วิสาหกิจชุมชน
รมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระบบข้อมูลศูนย์บริการฯ
 ระบบใบรับรองเงินเดือน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์
 
 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3   ช่อง 5    ช่อง 7    ช่อง 9    ช่อง 11
หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ   เดลินิวส์    มติชน    ข่าวสด    คมชัดลึก       ประชาชาติธุรกิจ        ไทยโพสต์     เดอเนชั่น ผู้จัดการ   บางกอกโพสต์    กรุงเทพธุรกิจ    ฐานเศรษฐกิจ    แนวหน้า        สยามธุรกิจ  สยามกีฬา
   

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
370 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
E-Mail : banphraek_16@hotmail.com
Webmaster : นางสุรีพร มานะวุฑฒ์   เจ้าพนักงานธุรการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 มิถุนายน 2558