หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเภาคู่บ้าน พัดสานคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินถิ่นลิเก
หลวงพ่อเขียว หลวงพ่อขาว หลวงพ่อเภาคู่บ้าน พัดสานคู่เมือง พิพิธภัณฑ์ลือเลื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม เลิศล้ำหัตถศิลป์ แผ่นดินถิ่นลิเก
 
  ข้อมูลอำเภอ
  แผนที่อำเภอ
   ประวัติ สนง.
  อัตรากำลัง
  ศูนย์บริการฯ
  ข้อมูลการเกษตร
  วิสาหกิจชุมชน
  ผลิตภัณฑ์OTOP 
  องค์ความรู้ KM
  สถาบันเกษตรกร
  รายงานต่างฯ
  อาสาสมัครยุวฯ
  วิชาการเกษตร
  บทความดีดี
   กิจกรรม 5 ส.
  ข่าวส่งเสริมการเกษตร
  การผลิตพืชรายเดือน ปี 51
  แผนปฏิบัติงานประจำเดือน
  คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
 โครงการส่งเสริม ปี 2550
 โครงการส่งเสริม ปี 2551
 รายงานผลฟื้นฟูอาชีพ 50
 รายงานผลศูนย์เรียนรู้ 50
 เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย49
   หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม ปี 2549
 
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านแพรก
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านใหม่
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสำพะเนียง
 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองน้อย

 

 

 
เกษตรอำเภอบ้านแพรก
นายสมชาย เจตตกร
 
รักตะวัน
รักบ้านเกิด
ชนบทเกษตร
มูลนิธิข้าวไทย
พืชสมุนไพร
เกษตรออนไลน
ไม้ดอกไม้ประดับ
พืชเศรษฐกิจไทย
การจัดการดิน น้ำ ปุ๋ย
ราคาสินค้าเกษตร
ราคาสินค้าตลาดไทย

 

   
เว็บไซต์อำเภอ
เกษตรจังหวัดพระนครฯ
เกษตรอำเภอพระนครฯ
สนง.เกษตรอำเภอบางปะหัน
เเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง
สนง.เกษตรอำเภอนครหลวง
สนง.เกษตรอำเภอบางปะอิน
สนง.เกษตรอำเภอบางบาล
สนง.เกษตรอำเภอบางไทร
สนง.เกษตรอำเภอมหาราช
 สนง.เกษตรอำเภออุทัย
สนง.เกษตรอำเภอวังน้อย
 สนง.เกษตรอำเภอท่าเรือ
 สนง.เกษตรอำเภอภาชี
สนง.เกษตรอำเภอวังน้อย
 สนง.เกษตรอำเภอผักไห
สนง.เกษตรอำเภอเสนา


     
  เว็บไซต์ใน อ.บ้านแพรก
    ร.ร.โพธิ์ราษฎร์บำรุง
    ร.ร.บ้านแพรกประชาสรรค์
    เทศบาลตำบลบ้านแพรก
   กศน.บ้านแพรก
    ชมรมจักยานบ้านแพรก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3   ช่อง 5    ช่อง 7    ช่อง 9    ช่อง 11
หนังสือพิมพ์  ไทยรัฐ   เดลินิวส์    มติชน    ข่าวสด    คมชัดลึก       ประชาชาติธุรกิจ        ไทยโพสต์     เดอเนชั่น ผู้จัดการ   บางกอกโพสต์    กรุงเทพธุรกิจ    ฐานเศรษฐกิจ    แนวหน้า        สยามธุรกิจ  สยามกีฬา
        
  เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
เว็บไซต์หน่วยงานภายกรม
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมวิชาการ
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
วิสาหกิจชุมชน
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
ระบบข้อมูลศูนย์บริการฯ
 ระบบใบรับรองเงินเดือน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพรก
370 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพรก  อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์
E-Mail : banphraek_16@hotmail.com
Webmaster : นางมัลลิกา สวนหลวง พนักงานธุรการ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2551